Класиране на студенти по ОКС "Магистър" след завършено висше образование за летния семестър на учебната 2018/2019 г.

1. Магистърска програма Интеркултурно образование

 • Христо Йорданов Йорданов

Форма на обучение - редовна
Срок на обучение - 2 (два) семестъра
Студентът заплаща семестриална такса в размер на 683.00 лева

2. Магистърска програма Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст

 • Виктория Емилова Старчева
 • Сюлейме Мустафа Бошнак

Форма на обучение - задочна
Срок на обучение - 2 (два) семестъра
Студентите заплащат семестриална такса в размер на 683.00 лева

Магистърска програма Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст

 • Ваня Николова Янчовичина

Форма на обучение - задочна
Срок на обучение - 4 (четири) семестъра
Студентът заплаща семестриална такса в размер на 683.00 лева

3.  Магистърска програма Начална училищна педагогика

 • Цветелина Васкова Кирилова
 • Хава Мустафа Дервиш
 • Диана Илкова Айвазова
 • Зюрие Неджип Айруш
 • Айше Хюсни Хаджиалиш
 • Тодорка Михайлова Пиликоева
 • Красимира Андонова Николова
 • Цветина Даниелова Дамянова
 • Атидже Реджепова Кунгьова
 • Ирина Георгиева Бошнакова
 • Юлвие Исмаил Гущерова
 • Дарина Костова Костадинова
 • Емирка Небиева Шаркова
 • Деница Каменова Гълъбова
 • Елиза Данчова Станоева
 • Виолета Николаева Рогачева
 • Зорница Иванова Зъкова-Иванова
 • Мария Димитрова Петрова
 • Фросина Филипова Андонова
 • Виктория Каменова Данаилова
 • Боряна Стефанова Бугарчева
 • Веска Ангелова Тренева-Бонева
 • Ина Симеонова Стоянова
 • Низиха Панти Поченлисис
 • Величка Бойкова Митрева
 • Мария Костадинова Попова
 • Сълза Валериева Спасова
 • Елеонора Владимирова Христова-Евтимова
 • Елена Иванова Рускова
 • Суат Хасан Кунгьова
 • Людмила Николова Христова
 • Росица Миланова Байрактарска
 • Верка Георгиева Ичева
 • Десислава Страхилова Мирчева
 • Мария Василева Попова
 • Владимир Красимиров Стефанов
 • Гергана Йорданова Спасова
 • Десислава Тонева Методиева

Форма на обучение - задочна
Срок на обучение - 4 (четири) семестъра
Студентите заплащат семестриална такса в размер на 683.00 лева

Магистърска програма Начална училищна педагогика

 • Ваня Георгиева Ангелова
 • Цветелина Радкова Димитрова
 • Татяна Младенова Сиракова-Миланова

Форма на обучение - редовна
Срок на обучение - 4 (четири) семестъра
Студентите заплащат семестриална такса в размер на 683.00 лева

4. Магистърска програма Образователен мениджмънт

 • Петя Георгиева Михайлова

Форма на обучение - дистанционна
Срок на обучение - 2 (два) семестъра
Студентът заплаща семестриална такса в размер на 683.00 лева

Магистърска програма Образователен мениджмънт

 • Мирела Стефанова Деннер
 • Петър Борисов Астинов

Форма на обучение - задочна
Срок на обучение - 2 (два) семестъра
Студентите заплащат семестриална такса в размер на 683.00 лева

5. Магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика

 • Афка Мустафа Атип
 • Елисавета Йорданова Борисова
 • Мария Александрова Панчева
 • Радка Христова Пейчева-Крумова
 • Айше Алиш Голева
 • Елка Георгиева Кукова
 • Милена Бисерова Кюртова
 • Мариета Димитрова Димитрова
 • Росица Аспарухова Герашева
 • Ветка Димитрова Генова

Форма на обучение - задочна
Срок на обучение - 2 (два) семестъра
Студентите заплащат семестриална такса в размер на 683.00 лева

Магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика

 • Елена Петрова Трайкова
 • Таня Огнянова Димитрова
 • Любомира Василева Божинова
 • Ива Любенова Вангелова

Форма на обучение - редовна
Срок на обучение - 2 (два) семестъра
Студентите  заплащат семестриална такса в размер на 683.00 лева

6. Магистърска програма Предучилищна педагогика

 • Димитрина Владимирова Ковачева
 • Вили Костадинова Сердарева
 • Елена Иванова Сарафска
 • Инна Александрова Бухова
 • Милка Александрова Иванова
 • Десислава Бойкова Стоилкова
 • Виолета Иванова Анастасова
 • Славина Костадинова Къркалова-Фетвова
 • Десислава Иванова Котоманова
 • Петя Любомирова Подгорска
 • Елена Любенова Сугарева
 • Виктория Славчева Митова
 • Елена Владимирова Околска
 • Даниела Георгиева Димитрова
 • Лидия Иванова Томова-Чимева
 • Аделина Емилова Димитрова
 • Калина Василева Николова

Форма на обучение - задочна
Срок на обучение - 4 (четири) семестъра
Студентите заплащат семестриална такса в размер на 683.00 лева

Магистърска програма Предучилищна педагогика

 • Зоя Миленова Маджирова
 • Фатма Фаик Кърпачева
 • Силвия Емилова Илиева

Форма на обучение - редовна
Срок на обучение - 4 (четири) семестъра
Студентите заплащат семестриална такса в размер на 683.00 лева

7.  Магистърска програма Специална педагогика

 • Галя Стойнева Манолова

Форма на обучение - задочна
Срок на обучение - 4 (четири) семестъра
Студентът заплаща семестриална такса в размер на 683.00 лева

8. Магистърска програма  Социална превенция и консултиране

 • Снежана Стоянова Атанасова

Форма на обучение - задочна
Срок на обучение - 4 (четири) семестъра
Студентът заплаща семестриална такса в размер на 683.00 лева

Срок за записване: от 20 февруари 2019 г. до 22 февруари 2019 г. (само в делнични дни) в Учебен отдел: кабинет 1513 и кабинет 1424 за магистърски програми Образователен мениджмънт и Специална педагогика

Документи за записване:

 • Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).
 • Квитанция за платена семестриална такса.
 • Снимки - формат ¾ - 4 бр.
 • Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
 • Копие на дипломата за средно образование.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

Последна промяна: 2019-02-18