Прием магистри за летен семестър на учебната 2019/2020 година

 

1) МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА

 

1. Нина Иванова Стоицова

2. Елисавета Олегова Първанова

3. Йоанна Валериева Дърпатова

4. Нели Георгиева Белчева

5. Зикрия Ферадов Шенгов

6. Йорданка Огнянова Базиргянова

7. Марияна Костадинова Кафеджийска

8. Камелия Крумова Зашева-Йончева

9. Мария Георгиева Драганова

10. Любомира Йорданова Йовчева

11. Муса Мустафа Мустафа

12. Милена Валентинова Димитрова

13. Венера Андреева Марковска

14. Иванка Бибова Арнаудова

15. Десислава Пламенова Янкова - Костадинова

16. Милена Стойчова Младенова

17. Росица Каменова Делибашева

18. Силвия Валентинова Ценова

19. Христина Костадинова Кишева

20. Стоилка Атанасова Пейкова

21. Елена Славчева Димова

22. Иванка Сотирова Божилова

23. Калинка Любенова Георгиева-Малинова

24. Анна Красимирова Макрева-Маеркова

25. Росица Юлиянова Узунова

26. Весела Павлова Страхилова

27. Лили Петрова Будина

28. Камелия Валериева Чаушева

29. Адриана Димитрова Андреева

30. Цветина Даниелова Дамянова

31. Диана Лилкова Бухова

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 4( четири)семестъра

Студентите заплащат семестриална таксав размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

2) МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА

 

1. Кристина Илиева Джунова Четалбашева

2. Аника Георгиева Павлова

3. Бетина Райчова Владимирова

4. Хайриет Орханова Османова

 

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 4( четири)семестъра

Студентите заплащат семестриална таксав размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

 

3) МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕЦА С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА

 

1. Яна Георгиева Смилкова

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2( два)семестъра

Студентът заплаща семестриална таксав размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв

 

4) МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕЦА С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА

 

1. Цветанка Емилова Мангушева

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 4( четири)семестъра

Студентът заплаща семестриална таксав размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

5) МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА

 

1. Калина Василева Николова

2. Магдалена Цветанова Липева

3. Пиринка Методиева Коцева

4. Анета Людмилова Богословова

5. Елена Златкова Петрелийска

6. Христина Георгиева Йончовска

7. Снежана Стаменова Дедьова

8. Камелия Андрианова Захаринова

9. Цветанка Спасова Андреева

10. Сирма Йорданова Колева

11. Мария Цветкова Циркова

12. Даниела Методиева Попова

13. Деана Атанасова Рошкова

14. Донка Илиева Коконова

15. Мария Николова Стойчева

16. Емилия Веселинова Райчова

17. Ивелина Тошкова Георгиева

18. Елина Красимирова Иванова

19. Дарина Георгиева Ралева

20. Катерина Иванова Маркова

21. Антоанета Живкова Стоянова

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 4( четири)семестъра

Студентите заплащат семестриална таксав размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

 

6) МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА

 

1. Ива Иванова Кузманова

2. Ивана Георгиева Кацунова

3. Айше Мустафа Ходжа

4. Вангелия Валериева Голчева - Коемджиева

5. Весела Димитрова Крекманова

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 4( четири)семестъра

Студентите заплащат семестриална таксав размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

7) МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА

 

1. Спаска Кръстева Христова

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 2( два)семестъра

Студентът заплаща семестриална таксав размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

 

8) МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА

 

1. Ани Василева Джамбазова

 

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2( два)семестъра

Студентът заплаща семестриална таксав размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

9) МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА

 

1. Десислава Христова Христова

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 4( четири)семестъра

Студентът заплаща семестриална таксав размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

10) МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА

 

1. Стефан Юлиянов Митов

 

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 2( два)семестъра

Студентът заплаща семестриална таксав размер на 721.00 /седемстотин двадесет и един / лв.

 

 

 

Срок заз аписване: от 17 февруари 2020 г. до 21 февруари 2020 г. (само в делнични дни)

Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел ( за магистърска програма Специална педагогика - стая 424, за останалите магистърски програми стая 513).

 

Документи за записване:

  1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).

  2. Квитанция за платена семестриална такса.

  3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.

  4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.

  5. Копие на дипломата за средно образование.

 

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

Последна промяна: 2020-02-06