1. ПН 3.2. Психология

Магистърска програма Училищна психология

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Христо Ангелов Додов

Същият следва да заплаща семестриална такса в размер на 1100.00 лева. (чл.21, ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма по Училищна психология

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Юлиана Иванова Георгиева

Същата следва да заплаща семестриална такса в размер на 1100.00 лева. (чл.21, ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма Психология на управлението

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Никола Руменов Георгиев
 2. Васил Михайлов Кутин

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1100.00 лева. (чл.21, ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма по Криминална психология

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Малина Борисова Илиева
 2. Даниела Веселинова Динева

Същата следва да заплаща семестриална такса в размер на 1100.00 лева. (чл.21, ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма Криминална психология

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Ивелина Влади Владимирова

Същата следва да заплаща семестриална такса в размер на 1100.00 лева. (чл.21, ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма по Клинична психология

Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Стефани Пантелеева Делева
 2. Ваня Илиева Фроликова
 3. Христина Любенова Методиева

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1100.00 лева. (чл.21, ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма по Клинична психология

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Ирина Пламенова Дамянова
 2. Искрен Георгиев Исаев
 3. Даяна Радославова Янева
 4. Валерия Симеонова Данаилова
 5. Ангел Владимиров Симеонов
 6. Иво Станчев Ташев
 7. Кристиана Елвис Бенчева
 8. Благородна Александрова Качакова
 9. Емилия Иванова Павлова
 10. Джемиле Мехмед Куньова
 11. Тодор Симеонов Симеонов
 12. Мария Георгиева Костадинова
 13. Василена Николова Василева
 14. Екатерина Теодосиева Лозанова
 15. Димитър Яворов Шопов
 16. Маргарита Петрова Панова
 17. Христина Кирилова Недялкова
 18. Венко Методиев Иванов

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1100.00 лева. (чл.21, ал.3, ал.4 от ЗВО)

Срок за записване: от 17 февруари 2020 г. до 21 февруари 2020 г. (само в делнични дни)

Записването се извършва в Учебен отдел.

Документи за записване:

 1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).
 2. Квитанция за платена семестриална такса.
 3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.
 4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
 5. Копие на дипломата за средно образование.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

 

 

 

 

 

Последна промяна: 2020-02-12