3.1. Социология, антропология и науки за културата

Магистърска програма Социален мениджмънт и публични комуникации,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Елеонора Владимирова Таушанова

Същата следва да заплаща семестриална такса в размер на 992.00 лева. (чл. 9, ал. 3 и ал. 6, буква "б" от ЗВО; чл. 4, чл. 8, ал. 1 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ; Заповед № 1007/31.05.2019 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2019/2020 г. за ОКС "Магистър")

Магистърска програма Социологически изследвания и политически маркетинг,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Наталия Седефчова Веселинова
 2. Исмаил Исмаил Атип
 3. Венера Стефанова Илиева
 4. Кирил Йорданов Кирилов
 5. Радостина Лозанова Годинова
 6. Славчо Николаев Шопов
 7. Зинаида Георгиева Рангелова
 8. Диляна Цветанова Цветанова

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 992.00 лева. (чл. 9, ал. 3 и ал. 6, буква "б" от ЗВО; чл. 4, чл. 8, ал. 1 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ; Заповед № 1007/31.05.2019 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2019/2020 г. за ОКС "Магистър")

3.2. Психология

Магистърска програма по Клинична Психология

Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Ганка Иванова Брандийска
 2. Симона Стоянова Димкина
 3. Петя Стоянова Петкова
 4. Петрана Любенова Генчева
 5. Асие Мехмед Шехлин

Същите следва да заплаща семестриална такса в размер на 1057.00 лева. (чл. 9, ал. 3 и ал. 6, буква "б" от ЗВО; чл. 4, чл. 8, ал. 1 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ; Заповед № 1007/31.05.2019 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2019/2020 г. за ОКС "Магистър")

Магистърска програма по Психология на управлението

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Кристина Василева Боянова
 2. Василики-Афродити Максимос Максимиади
 3. Марияна Петкова Илиева

Същите следва да заплаща семестриална такса в размер на 1057.00 лева. (чл. 9, ал. 3 и ал. 6, буква "б" от ЗВО; чл. 4, чл. 8, ал. 1 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ; Заповед № 1007/31.05.2019 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2019/2020 г. за ОКС "Магистър")

Магистърска програма Психология на управлението

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Мелина Димитрова Алексова
 2. Костадин Димитров Кацунов
 3. Данка Маринова Пергелова
 4. Яна Тодорова Василева-Цури
 5. Габриела Иванова Делчева

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1057.00 лева. (чл. 9, ал. 3 и ал. 6, буква "б" от ЗВО; чл. 4, чл. 8, ал. 1 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ; Заповед № 1007/31.05.2019 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2019/2020 г. за ОКС "Магистър")

Магистърска програма по Юридическа психология

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Рени Андонова Тренчева
 2. Станислав Иванов Прешелков
 3. Христина Емилова Руменова

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1057.00 лева. (чл. 9, ал. 3 и ал. 6, буква "б" от ЗВО; чл. 4, чл. 8, ал. 1 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ; Заповед № 1007/31.05.2019 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2019/2020 г. за ОКС "Магистър")

Магистърска програма по Юридическа психология

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Петя Росенова Милева
 2. Павлина Георгиева Павлова
 3. Красимира Георгиева Бонева

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1057.00 лева. (чл. 9, ал. 3 и ал. 6, буква "б" от ЗВО; чл. 4, чл. 8, ал. 1 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ; Заповед № 1007/31.05.2019 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2019/2020 г. за ОКС "Магистър")

Магистърска програма по Училищна психология

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Нели Петрова Арсенова
 2. Георгиос Йоаннис Келемендрис
 3. Симона Имкова Методиева

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1057.00 лева. (чл. 9, ал. 3 и ал. 6, буква "б" от ЗВО; чл. 4, чл. 8, ал. 1 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ; Заповед № 1007/31.05.2019 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2019/2020 г. за ОКС "Магистър")

Магистърска програма по Училищна психология

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Ели Веселинова Венкова
 2. Боряна Георгиева Панкова
 3. Росица Григорова Борисова
 4. Анна Добринова Михайлова
 5. Евгения Димитрова Гаралова-Илкова
 6. Лъчезар Светославов Христов
 7. Михаела Руменова Иларионова
 8. Елени Константинос Мадарли
 9. Румяна Теодорова Георгиева
 10. Камелия Пешкова Атанасова
 11. Ирена Кирилова Мадолева
 12. Мария Любенова Вангелова

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1057.00 лева. (чл. 9, ал. 3 и ал. 6, буква "б" от ЗВО; чл. 4, чл. 8, ал. 1 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ; Заповед № 1007/31.05.2019 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2019/2020 г. за ОКС "Магистър")

Магистърска програма Криминална психология

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Ивона Валентинова Петрова
 2. Емилия Георгиева Петрова
 3. Зелха Мустафа Илан
 4. Василики-Афродити Максимос Максимиади

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1057.00 лева. (чл. 9, ал. 3 и ал. 6, буква "б" от ЗВО; чл. 4, чл. 8, ал. 1 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ; Заповед № 1007/31.05.2019 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2019/2020 г. за ОКС "Магистър")

Магистърска програма Криминална психология

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Надежда Бойчева Ралчева
 2. Кристина Ивайлова Духнева
 3. Албена Валериева Борисова
 4. Фатима Феимова Тельова
 5. Бояна Любомирова Боянова
 6. Стела Венциславова Енчева

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1057.00 лева. (чл. 9, ал. 3 и ал. 6, буква "б" от ЗВО; чл. 4, чл. 8, ал. 1 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ; Заповед № 1007/31.05.2019 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2019/2020 г. за ОКС "Магистър")

2.3. Философия

Магистърска програма Философия

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна

 1. Павлина Руменова Димова
 2. Ваня Йорданова Пановска

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 992.00 лева. (чл. 9, ал. 3 и ал. 6, буква "б" от ЗВО; чл. 4, чл. 8, ал. 1 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ; Заповед № 1007/31.05.2019 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2019/2020 г. за ОКС "Магистър")

Магистърска програма Практическа философия

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Павел Василев Николов

Същият следва да заплаща семестриална такса в размер на 992.00 лева. (чл. 9, ал. 3 и ал. 6, буква "б" от ЗВО; чл. 4, чл. 8, ал. 1 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ; Заповед № 1007/31.05.2019 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2019/2020 г. за ОКС "Магистър")

Срок за записване: от 7 октомври 2019 г. до 10 октомври 2019 г. (само в делнични дни).

Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел.

Документи за записване:

 1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).
 2. Квитанция за платена семестриална такса.
 3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.
 4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
 5. Копие на дипломата за средно образование.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

Последна промяна: 2019-09-30