Дирекция, отдел, сектор / позиция

Име и  фамилия

Телефон

E-mail

Помощник-ректор

Николай Тахов

+359/73/885 515

tahov@swu.bg

 

 

мобилен еквивалент:. +359/886 878 790

 

 

 

 

 

Пълномощник по качеството

Доц. д-р Михо Михов

+359/73/588 552

mihov@swu.bg

 

 

 

 

Специалист "Връзки с обществеността"

Тина Сатиеа

+359 73 588 574

tinasatieva@swu.bg

 

 

мобилен еквивалент:. +359/882 818 574

 

 

 

 

 

Финансов контрольор

Радка Кундева

+359/73/588 562

radka@swu.bg

 

 

мобилен еквивалент:. +359/882 818 562

 

 

 

 

 

Дирекция "Образователни дейности"

Директор

Красимир Папучаров

+359/73/588 576

papu4arov@swu.bg

 

 

мобилен еквивалент:. +359/882 818 576

 

Ръководител отдел Организационно методичен

Татяна Плачкова

+359/73/588 596

pla4kova@swu.bg

 

 

мобилен еквивалент: +359/882 818 596

 

Главен специалист  "Учебна дейност - магистърски програми, акредитация и продължаващо обучение"

София Цветанова

+359/73/588 595

sofi_tsvetanova@swu.bg

 

 

мобилен еквивалент: +359/882 818 595

 

Специалист - обработка на данни

Радослава Топалска

+359/73/588 564

topalska@swu.bg

Специалист

Елена Балабанска

+359/73/588 576

balabanska@swu.bg

Инспектор СБВ

Галина Аврамова-Андрова

+359/73/588 503; +359/888 848 008

androva@swu.bg

Ръководител на отдел "Чуждестранни студенти"

Доц. д-р Валентин Китанов

+359/73/588 598

fsoffice@swu.bg

Инспектор "Чуждестранни студенти"

Станислава Андонова

мобилен еквивалент: +359/882 818 598

 

 

 

 

Отдел "Международно сътрудничество"

Началник

Проф. д-р Добринка Георгиева

+359/73/588 599

iroffice@swu.bg

 

 

мобилен еквивалент: +359/882 818 599

 

Специалист

Елина Попова

+359/73/588 567

 

 

мобилен еквивалент: +359/882 818 567

 

Специалист

Виктория Лазарова

+359/73/588 578

erasmus@swu.bg

 

мобилен еквивалент: +359/882 818 578

 

 

 

 

Отдел "Научни проекти"

Началник

Проф. д-р Петър Миланов

+359/73/588 577

 

 

мобилен еквивалент: +359/882 818 577

 

 

 

 

 

Специалист

Павлина Шейтанска

+359/73/588 578

evroproekti@swu.bg

Специалист

Тина Сатиева

мобилен еквивалент: +359/882 818 578

 

 

 

 

 

Отдел "Университетски кадри и правно осигуряване"

Главен юрисконсулт

Диляна Барбутова

+359/73/588 561

barbutova@swu.bg

Инспектор

Христина Ангелова

мобилен еквивалент: +359/882 818 561

ina0303@swu.bg

Инспектор

Емил Янков

+359/73/885 503

 

 

мобилен еквивалент:. +359/882 818 585

 

 

 

 

 

Отдел "Академично и научно развитие"

Инспектор

Александър Попкочев

+359/73/588 566

insp.edu@swu.bg

Инспектор

Радостина Николова

мобилен еквивалент: +359/882 818 566

r_nikolova@swu.bg

 

 

 

Дирекция "ИКО" (IT Отдел)

Директор

Д-р Иво Дамянов

+359/73/885 551

damianov@swu.bg

Информационно осигуряване

 

+359/73/588 507

 

Офис организатор

Панделия Панделиев

+359/73/588 555

pandev@swu.bg

 

 

 

Отдел "Административно обслужване и координация"

Началник /Административен секретар

Камелия Илиева

+359/73/885 501

info@swu.bg

 

мобилен еквивалент: +359/885 878 734

 

 

факс: +359/73/885 516

 

Секретар "Обща канцелария"

Красимира Златкова

+359/73/885 505

 

 

мобилен еквивалент:  +359/882 818 588

 

 

 

 

 

Секретари на основните звена

Правно-исторически факултет

Радослава Кирова

+359/73/886 617

admin@law.swu.bg

Природо-математически факултет

Христина Ковачева

+359/73/588 531

pmf@swu.bg

Стопански факултет

Миглена Василева

+359/73/885 952

stopfak@swu.bg

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"

Йорданка Шопова

+359/73/588 530

fozs@swu.bg

Факултет по изкуствата

Вяра Дюлгерова

+359/73/588 533

art@swu.bg

Факултет по педагогика

Гергана Иванова-Панова

+359/73/588 524

fped@swu.bg

Филологически факултет

Величка Сотирова

+359/73/588 523

filologia@swu.bg

Философски факултет

Ирина Топузова

+359/73/588 520

filosofski@swu.bg

Технически факултет

Виолета Войнова

+359/73/885 162

technical@swu.bg

 

 

 

Университетска библиотека "Неофит Рилски"

 

 

 

Директор

Рая Найденова

+359/73/588 568

raya_n@swu.bg

 

 

мобилен еквивалент: +359/882 818 568

 

Библиотечно-информационен отдел

Жана Маркова

+359/73/588 593

 

 

мобилен еквивалент: +359/882 818 593

 

Център "Кариерно развитие"

Експерт

Весела Лачева

+359/73/588 517

career@swu.bg

 

мобилен еквивалент:  +359/882 818 517

 

 

 

 

Отдел "Финансово-счетоводен"

Главен счетоводител

Трендафил Мудурски

+359/73/885 507

fsd@swu.bg

Заместник-главен счетоводител

Миглена Маноилова

+359/73/588 571

 

 

 

мобилен еквивалент:  +359/882 818 571

 

 

 

 

 

Отдел "Капитално строителство и поддръжка"

Началник

Инж. Геновева Райнова

+359/73/588 597

rainova@swu.bg

 

 

мобилен еквивалент:  +359/882 818 597

 

Домакин, Учебен корпус № 1

Стефан Урдарски

+359/73/588 510

 

Домакин, Ректорат

Йордан Тужарски

+359/73/588 569

 

Домакин, Учебен корпус №№ 2, 3 и 4

Кирил Янински

+359/899 820 070

 

 

 

 

 

Дирекция "Студентски столове и общежития"

Директор

Васил Янчев

+359/73/885 610

 

Управител, Студентско общежитие № 1

Костадин Шопов

+359/73/885 615

 

Управител, Студентско общежитие № 2

Мария Сандева

+359/73/885 606

 

 

 

 

Университетски център "Бачиново"

Управител

Тодор Златков

+359/73/831 824

bazabachinovo@swu.bg

 

 

мобилен еквивалент:  +359/889 878 734

 

Последна промяна: 2015-09-07