Председател:

д-р Марияна Шехова-Канелова - сектор "Обществени институции и неправителствени организации"

Членове:

  • доц. д-р Веска Гювийска - сектор "Домове за възрастни хора"
  • доц. д-р Веска Вардарева - сектор "Предучилищни заведения"
  • доц. Анастасия Пашова- сектор "културно-исторически паметници"
  • гл. ас. д-р Юлиана Ковачка - сектор "Социално-педагогически институции за деца"
  • гл. ас. д-р Блага Джорова - сектор "Училищни институции"
  • Петър Астинов - ІV курс "Специална педагогика"
  • Богомила Венциславова - ІV курс "Социална педагогика"
  • Борислав Гюрев  - ІІІ курс "Специална педагогика"
  • Александра Гигов - ІІІ курс "Начална училищна педагогика и чужд език"
Последна промяна: 2015-12-02