Радина Дамянова, студентка от специалност "Туризъм" в Стопанския факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски", спечели втора награда от Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на XV Международно изложение "Културен туризъм 2018". Тя впечатли журито в състав: проф. Мария Воденска (председател), проф. Иван Марков и доц. Соня Алексиева (членове) с разработката си на тема "Литературен туризъм в България?".

Конкурсът се обявява всяка година на единствения специализиран форум за културен туризъм у нас, организиран със съдействието на Министерството на туризма, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА) и Общинската агенция по туризъм "Царевград Търнов".  Домакин на форума бе Община Велико Търново.

 

Тази година в конкурса участваха 20 студенти от пет университета: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Стопанска академия "Димитър А. Ценов", СУ "Св. Климент Охридски", ЮЗУ "Неофит Рилски" и Нов български университет. Те представиха разработки по избрана от тях тема, свързана с развитието, състоянието и проблемите на туризма.