За поредна година Центърът за съвременни биоинформатични изследвания към Югозападния университет "Неофит Рилски" с ръководител проф. д-р Петър Миланов посрещна любознателни ученици, студенти и граждани по време на Европейската нощ на учените, която се проведе на 28.09.2018 г. Преподавателите в Природо-математическия факултет гл. ас. д-р Радослав Мавревски и  ас. д-р Методи Трайков запознаха гостите с Центъра за съвременни биоинформатични изследвания и представиха проблемите и задачите, над които работят - нагъване на протеини, математическо и компютърно моделиране на лекарствено-рецепторни взаимодействия, молекулен докинг, математическо моделиране на фармакологичен агонизъм, намиране на оптимални модели и др.

В Европейската нощ на учените за пореден път се включи и Иновационният център за екоенергийни технологии към ЮЗУ "Неофит Рилски" с ръководител проф. д-р Марио Митов. Центърът посрещна студенти от специалност "Компютърни системи и технологии" на Техническия факултет, както и студенти от Тайван, водени от зам.-декана на Техническия факултет доц. д-р Димитрина Керина.  Докторантът Иво Бърдаров представи на гостите работата на центъра по водородни технологии, както и  резултатите от най-новите изследвания в лабораторията по биоелектрохимия.

Европейската нощ на учените е голямо международно събитие, което се организира едновременно в стотици градове в цяла Европа в последния петък на септември.

Югозападният университет "Неофит Рилски" бе един от 27-те асоциирани партньори, които бяха част от събитието.

Снимки от събитието...