Първата кандидат-студентка, която подаде документи още в първия ден на кандидатстудентската кампания за 2018 г., е Даниела Манасиева от София. Тя се яви на електронен изпит по български език, а желанието й е да се обучава в специалност "Начална училищна педагогика и чужд език". Вторият кандидат, който подаде документи за електронен изпит е Росица Кузманова от София, която иска да изучава "Финанси".

Желаещите да се обучават в Югозападния университет могат да се явят на електронни изпити всеки работен петък до 15 юни и всеки ден от 18 юни до 5 юли. Изпитите се провеждат от 11:00 ч. и 14:00 ч.

За да се явят на електронен изпит, кандидат-студентите е необходимо да представят заявление по образец и квитанция за платена такса за конкурсен изпит. Заплащането на таксите става в деня на изпита до 60 минути преди неговото начало. Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса.

Освен на електронни изпити кандидат-студентите могат да се явят и на  тестовите конкурсни изпити, които ще се проведат през месеците март, април и юни. Сроковете за подаване на документи за първата предварителна изпитна сесия са от 12 до 22 март 2018 г.