В Съединените щати излезе от печат колективната научна монография "Дионис в Тракия" ("Dionysos in Thrace") Книгата е плод на съвместните изследователски усилия на колегиум, съставен от проф. д-р Карл А. П. Рак и проф. д-р Евия Холмберг (Бостънски университет, САЩ), проф. д.н.к. Васил Марков (ЮЗУ "Неофит Рилски", катедра Културология) и Ставрос Киотсекоглу (Тракийски университет "Демокрит", Гърция и докторант в катедра Културология на ЮЗУ "Неофит Рилски").

Изданието е под редакцията на световно известния американски учен проф. д-р Карл Рак. Дело на престижното научно издателство Regent Press, Бъркли, Калифорния и се разпространява от авторитетната международна електронна мрежа "Амазон". Авторите на книгата анализират в исторически, религиозен и митологичен контекст археологическите открития и мегалитните паметници, свързани с култа към халюциногенните гъби в Древна Тракия.

Колективната монография се състои от две части. В първата част проф. д-р Карл Рак представя митологични и исторически свидетелства за гъбите, като част от култови практики през Античността. Втората част е посветена на нови открития, свързани с изследваната проблематика. Проф. Васил Марков разглежда сакрализираните монументи на скални гъби от Древна Тракия във връзка с артефакти от древни митове, съхранени като мотиви от българския фолклор. Проф. д-р Евия Холмберг анализира култа към Дионис и сакралната инициация. Ставрос Киотсекоглу разглежда каменните гъби в тракийските мегалитни светилища.