Иновационният център за екоенергийни технологии към Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград за пореден път посрещна любознателни ученици, студенти и граждани по време на Европейската нощ на учените, която се проведе на 29.09.2017 г.

Ръководителят на центъра проф. д-р Марио Митов и редовният докторант Иво Бърдаров демонстрираха пред гостите първата в страната автономна система за генериране на електрическа енергия, базирана на водородни технологии. Посетителите имаха възможността да "тестват" единствения електрически скутер в България, зареждан с електричество, произведено от водород.

Гостите на събитието бяха запознати и с научните изследвания, провеждани в лабораторията по Биоелектрохимия, насочени към разработването на иновативни технологии за едновременно генериране на електрическа енергия и очистване на отпадни води. Докторант Бърдаров представи най-новата разработка на учените в центъра - пилотна станция за екологичен мониторинг, захранвана от седиментни горивни елементи. Проведените от него атрактивни химични демонстрации  бяха посрещнати с въодушевление и овации от най-младите посетители - деветокласници от Природо-математическата гимназия "Акад. Сергей Корольов" и Професионалната гимназия по икономика "Иван Илиев" в Благоевград.

Програмата за Европейската нощ на учените в Югозападния университет продължи с представяне на филм и презентация, посветени на малките ледници. В Заседателната зала в Учебен корпус 1 на университета доц. д-р Емил Гачев, от Катедрата по география, екология и опазване на околната среда, представи най-новата информация от света на географията, посветена на малките ледници. Изследванията в последните години показват, че най-вероятно най-южните ледникови маси в Европа се намират на Балканския полуостров, именно в Пирин планина. Гостите имаха възможността да гледат документалния филм на Мартин Илиев, който разкрива подробности около проведената през август изследователска експедиция, чиято цел е да разкрие дали има ледници у нас.

снимки...