Проф. д.н. Лазар Копринаров (Катедра "Философски и политически науки") е един от авторите на обширното монографично изследване "Телесност, време и афективност - философско-антролополически аспекти". В него от феноменологическа перспектива се разглеждат начините, по които човекът изживява своето тяло.  Книгата е издадена от престижното берлинско издателство "Logos", което публикува академична литература.

Проф. Л. Копринаров е автор и на предговора към монографията "Обрат и преход. Културната политика на България 1989 - 2012", издадена в края на миналата година едновременно на немски и на английски език от виенското издателство "LIT".  Автор на монографията е австрийския учен от български произход Александър Александров. Публикуването на книгата е осъществено с подкрепата на Австрийския фонд за наука. Както първата, така и втората книга се разпространяват от "Амазон".