Министерството на образованието и науката даде високи оценки за учебника по Технологии и предприемачество за 5 клас и книга за учителя, разработени под ръководството на проф. д-р Сашо Плачков, ръководител на катедра "Технологично обучение и професионално образование" към Техническия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Проектът бе одобрен още на първия етап. Комисията по оценяване на съдържанието направи проверка за съответствие с учебната програма и постави максималния брой положителни оценки - 7. Максимален брой положителни оценки бяха дадени и за художествените и естетическите качества на комплекта, и за полиграфическото изпълнение.

Високо оценени качества на учебника са: ясно представените правила и съвети за практическа работа, сполучливото въвеждане в темите, лесното ориентиране в съдържанието, рубриката "Аз, предприемачът" и ресурсите в е-учебника.

В авторския колектив участват още д-р Мария Кавданска - Технически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", гл. ас. инж. Владимир Петров - СУ "Св. Климент Охридски", доц. д-р Нели Димитрова - Шуменски университет, Магдалена Делинешева - Джуниър Ачийвмънт България, Детелина Арнаудова - 19- СУ  "Елин Пелин", София.

Корица...