Днес ръководителят на Катедрата по история към Правно-историческия факултет доц. д-р Валентин Китанов и преподаватели от катедрата посетиха новооткрития археологически обект в района на село Покровник, по трасето на автомагистрала "Струма" и се срещнаха с ръководителя на археологическите проучвания доц. д-р Здравко Димитров. Бе обсъдена възможността за провеждане на учебни археологически практики на обекта за студенти от професионално направление "История и археология" на ЮЗУ "Неофит Рилски", както и организирането на публична лекция на доц. д-р Здравко Димитров пред академичната общност в началото на следващата учебна година.

Снимки от посещението...