Ас. д-р Диляна Керанова от катедра "Социология" представи данни от реализирано проучване сред студенти на тема: "Нагласи към тютюнопушенето и неговата превенция". Изследването бе реализирано във връзка със Световния ден без тютюнопушене, който се отбелязва всяка година по инициатива на Световната здравна организация, през месец май  сред три групи респонденти: пушачи, отказали се от пушенето и непушачи.  Инициативата бе на катедра "Социология" в партньорство с Регионалната здравна инспекция в Благоевград, дирекция "Обществено здраве", отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето", Студентския съвет към ЮЗУ "Неофит Рилски" и бе подкрепена от Ректорското ръководство, преподаватели и студенти.

Данните от изследването на катедра "Социология" бяха представени на пресконференция по повод Световния ден без тютюнопушене, който премина под мотото "Тютюн и здраве на белите дробове". Пресконференцията се проведе в Регионалната здравна инспекция и бе открита от ст. експерт Милка Данчова - психолог в отдел "ПБПЗ", която сподели  информация за  историята на този ден, запозна присъстващите със статистически данни и разкри какви инициативи се реализират за  превенцията на тютюнопушенето в България  и  в областта.

Промоцията на здраве е социално значим аспект от живота на съвременното общество - особено, когато касае младите хора. Те имат потребност от предоставяне на достъпна и достоверна информация, за да реализират своя информиран избор.