За четвърта поредна година Ива Баракова и Марияна Ангелиева от специалност "Приложна лингвистика - английски и гръцки език" получиха най-високи отличия в Националния студентски конкурс за превод от новогръцки на български език.

Конкурсът се организира от Сдружението на преводачите в България, СУ "Св. Климент Охридски", Нов български университет и издателство "Колибри". Инициативата е предназначена за студенти, изучаващи новогръцки език, и се провежда на две нива - бакалавърски и магистърски програми.

Най-добрите преводи ще бъдат публикувани в сборника "Млади преводачи", където талантливите студентки от ЮЗУ "Неофит Рилски" вече имат първите си достойни изяви като преводачи на художествена литература.