Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград е съорганизатор на престижна международна конференция, която ще се проведе на 7 и 8 ноември 2016 г. в Брюксел. Форумът е посветен на жените в науката. На конференцията ще бъдат представени резултатите от научни изследвания, проведени в университети от различни европейски страни, включително и в ЮЗУ "Неофит Рилски".

В реализирането на конференцията ще участва екип от преподаватели на Югозападния университет. Ръководител на екипа е зам.-ректорът на университета доц. д-р Георги Апостолов, който е и член на научния комитет на конференцията.

Над 120 участници от различни европейски страни са се регистрирали за участие в престижния форум, като сред тях са членове на Европейския парламент, представители на европейски институции, университети и научноизследователски организации.

Конференцията се финансира от Седма рамкова програма за научни изследвания.

За повече информация можете да посетите официалния сайт на конференцията: http://festagarcia.fbk.eu/