Югозападният университет "Неофит Рилски" бе домакин на национална конференция с международно участие "Промоцията на психично здраве - елемент от глобалната стратегия за психично здраве". Форумът се проведе в Университетския център "Бачиново".

На конференцията бяха представени добри практики, резултати от проучвания, съвременни стратегии и програми в областта на промоцията на психично здраве и превенцията на психичните разстройства. От особен интерес бяха докладите, представящи практики и предизвикателства, свързани с ранното детство, травмата и детското психично здраве, работата със семейства и жени в репродуктивна възраст, както и резултатите от кроскултуралните проучвания при самоубийства, депресивни разстройства и закрилата на деца. Дискутирани бяха възможностите за интегриране промоцията на психичното здраве в общата медицинска практика и ангажиране на по-широк кръг специалисти в нейното реализиране.

Участие в националния форум взеха учени, специалисти и докторанти от ЮЗУ "Неофит Рилски", представители на Националния център по обществено здраве и анализи, Военно-медицинската академия, Университетската многопрофилна болница "Света Анна", медицинските университети в София, Плевен, Белград, Крайова и Сибиу, университета в Лестър и Института за детско здраве, Атина. На конференцията присъства и управляващият офиса на Световната здравна организация (СЗО) в България  доц. Михаил Околийски, който представи съвременните тенденции и перспективи в развитието на общественото здравеопазване в програмите на  СЗО.

Форумът бе организиран от катедра "Медико-социални науки" на ЮЗУ "Неофит Рилски", в партньорство с Националния център по обществено здраве и анализи.

Събитието бе посветено на 40-годишнината от основаването на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Снимки...