Водещото в света британско издателство "Routledge" на Taylor & Francis Group издаде монография на доц. д-р Иванка Асенова, преподавател във Философския факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски". Книгата "Мозъчна латерализация и нарушения на развитието" (Brain Lateralization and Developmental Disorders) вече се появи в най-голямата електронна книжарница - Amazon. Тя се предлага както на хартиен, така и в електронен вариант.  Монографията е рецензирана от четири независими международни експерти, посочени от издателството, като всички са дали много висока оценка. Откъс от рецензията на проф. Джеймс Лоу от Университета в Нюкасъл, Великобритания е публикуван на сайта на Amazon. В него се изтъкват основните приносни моменти на монографията.

Книгата на доц. Асенова представя цялостен преглед върху литературата за невробиологичните основи на нарушенията на развитието. Тя поставя акцент върху новите и ключови открития и теоретични обяснения на ролята, която неправилното "разпределение на работата" между лявата и дясната половина на мозъка може да има за появата на най-често срещаните нарушения на развитието - заекване, дислексия, аутизъм и интелектуална недостатъчност. Освен това книгата запознава читателя и със собствените проучвания на автора в тази област, провеждани в продължение на много години. Използвайки нов изследователски подход, доц. д-р Иванка Асенова, получава резултати, които увеличават знанията ни за природата на нарушенията на детското развитие и хвърлят светлина по пътя към откриването на причините за тяхното възникване.