Председателят на Българската асоциация по хипноза и хипнотерапия Калин Цанов гостува в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград по повод професионалния празник на психолозите. Той поздрави студентите и преподавателите по повод празника и отбеляза, че подготовката на кадрите по психология в университета е на изключително високо ниво.

Калин Цанов изнесе лекция на тема "Методът на хипнозата като част от арсенала на психолога"  (част втора), разказа за същността, целите и възможностите на хипнозата и хипнотерапията.

"Степените на хипноза са три - лека, средна и дълбока. Първата индикация, че клиентът започва да се въвежда в хипноза е съгласяването с въпросите на терапевта, чрез кимване с глава. За клиента всичко наоколо става фон, той постепенно започва да чува само гласа на хипнотерапевта. Дишането е бавно, става коремно, погледът е фиксиран, започва интензивно преглъщане от страна на "хипнотизирания". Въведеният в хипноза може да е с отворени очи, въпреки, че в повечето случаи "при унасянето" клиентът затваря клепачи", обясни Цанов.

Психотерапевтът представи пред студенти и преподаватели различни случаи от своята практика.Интересен момент в хипнотерапията е връщане назад във времето или така наречената регресия във възрастта. С помощта на този феномен хипнотерапевтът по време на сеанс връща клиента в определена възраст за да се промени усещането му за дадената неприятна случка.

"Имал съм случай с жена, която от 6 години не въртеше главата си. Главата стоеше обърната само надясно. За тези шест години тя я е обърнала наляво само два пъти - при шествие, носещо чудотворната икона на Света Богородица, а вторият път е бил в храм "Александър Невски". Проблемът явно не е физиологичен, което е много важно при лечението с хипнотерапия", каза г-н Калин Цанов. В този случай жената е била върната години назад чрез хипноза в периода, когато тя е можела да върти главата си на всички страни.

Срещата бе организирана от Катедрата по психология и Студентският съвет при Югозападния университет "Неофит Рилски".