KNOWLEDGE SOCIETY AND DIGITAL MEDIA LITERACY: FOUNDATIONS FOR SOCIAL INCLUSION AND REALIZATION IN BULGARIAN CONTEXT  е новата статия с присъствие в Скопус, чиито автори са преподавателите от катедра Социология  на Югозападния университет "Неофит Рилски" - доц. дсн Добринка Пейчева и проф. дсн Валентина Миленкова. Статията е публикувана в Quality of Life Journal (CALITATEA VIEŢII, XXVIII, nr. 1, 2017, p. 50-74) издание на Румънската академия на науките, което е индексирано в няколко бази данни- SCOPUS;Sociological Abstracts; CEEOL;  Ulrichsweb Google Scholar;Index Copernicus;Public Affairs Information Service (PAIS) и др.