Югозападният университет "Неофит Рилски" бе домакин на обществено обсъждане на тема "Нови правила за движение по пътищата - предизвикателства и решения". На срещата бяха обсъдени трите законопроекта в сферата на пътната безопасност, които са публикувани на официалната уеб-страница на Министерството на вътрешните работи. Първият е за движението по пътищата, вторият - за водачите, а третият ще регламентира изискванията и стандартите, на които трябва да отговарят пътните превозни средства.

Срещата бе открита от ректора на университета проф. д-р Борислав Юруков. Той отбеляза, че това е поредната дискусия по наболяла и много съществена тема за обществото, която се провежда в ЮЗУ "Неофит Рилски". Модератор на събитието бе проф. д-р Веселин Вучков, който подчерта, че действащият Закон за движение по пътищата е приет през 1999 г. и от тогава досега е променян 77 пъти. Според него, за да бъде преодоляна непрекъсната промяна на закона е необходимо да се приеме изцяло нов нормативен акт.

Зам.-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов представи пред обществеността презентация с основните акценти от трите проектозакона. Той отбеляза, че според него подхода, който са избрали с предварителните обсъждания е правилен. Ципов подчерта, че след като се съберат мненията на специалистите и експертите в няколко от големите градове в България, чак тогава ще се пристъпи към официалната процедура за обществено обсъждане и съгласуване  по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и обществено обсъждане по реда на Закона за нормативните актове.

Част от новостите, които се предлагат са свързани с управлението на фонда за пътна безопасност, с няколко нови дефиниции на зони за движение по пътищата и споделени зони, които според Ципов в действащото законодателство не са достатъчно подробно регламентирани, поне на ниво закон.

"За Министерството на вътрешните работи е изключително важно тези текстове, които предложихме в законопроекта за пътни превозни средства, свързани с търговията на авточасти втора употреба и със сервизната дейност. Това, което предлагаме е превенция на кражбите и противозаконовите отнемания на моторните превозни средства. Надяваме се с тези текстове да създадем условия за т.нар. превенция като предвидим регистрационен режим на търговците с авточасти втора употреба", каза Красимир Ципов.

По време на срещата комисар Бойко Рановски - началник на отдел "Пътна полиция" в Главна дирекция "Национална полиция" представи статистика за пътнотранспортните произшествия на територията на област Благоевград за 2017 г. Той отбеляза, че през миналата година са отчетени по-малко пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени на територията на Благоевград и областта се нарежда на второ място заедно с област Пловдив по най-значителен брой намаление на броя на загиналите.

"В сферата на пътната безопасност сме на прага на някаква революция с изключително нов подход и нови правила. Тази кардинална промяна е свързана с усилия на цялото общество. Да промениш законодателство в три, четири, пет сфери и десетки подзаконови нормативни актове е един процес, който ще отнеме месеци, но подходът да се обсъждат публично тези неща и да се взима мнението на НПО сектора и на експерти е положителен", каза председателят на Българската асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи Владимир Тодоров. Той поздрави екипите, които са работили по трите законопроекта и ги посъветва да не поставят крайни срокове по приемането им.

Участие в обсъждането взеха още зам.-министърът на транспорта Ангел Попов, представители на Института за пътна безопасност, Съюза на българските автомобилисти, Центъра за оценка на въздействието на законодателството, Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт, Сдружението на българските професионални шофьори, представители на Община Кочериново, ОД на МВР - Благоевград, Българската асоциация на пострадали при катастрофи, Районната прокуратура в Благоевград, Адвокатската колегия в Благоевград, Балканския институт за възстановяване и развитие и др.

На срещата присъстваха деканът на Техническия факултет доц. д-р Снежина Андонова, зам.-деканът на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин, преподаватели, студенти и докторанти.

Събитието бе организирано от Правно-историческия факултет и Техническия факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски".

Снимки от събитието: