Дирекция "Бюро по труда" - Благоевград осъществява посредничество на български студенти от български висши училища за лятна ваканционна заетост във Федерална република Германия през 2017 година по процедурата на анонимния подбор.

Изисквания към кандидатите:

  1. Да са на възраст от 18 до 35 години;
  2. Да са студенти в редовна форма на обучение;
  3. Да не са последен курс на семестриално обучение;
  4. Да имат основни познания по немски език / да са изучавали езика най-малко 3 години/;
  5. Да са готови да работят най-малко 2 месеца в Германия.

 

Крайният срок за подаване на документи е 23 януари 2017 година. Документите се приемат в Дирекция "Бюро по труда " - Благоевград (партер).