Центърът за продължаващо обучение във Факултета по педагогика при Югозападния университет "Неофит Рилски" по инициатива на Регионално управление на образованието - Благоевград стартира поредица курсове за продължаваща квалификация с учители в системата на предучилищното образование. На 03.02.2017 г. се проведе първият курс с учители от детски градини в гр. Благоевград. Предстои обучение на детски учители в общините Симитли, Сандански, Кресна, Петрич и Гоце Делчев.