По покана на катедра "Етнология и балканистика" в ЮЗУ "Неофит Рилски" гостува проф. д-р Дейвид Шанкланд, директор на Кралския антропологичен институт на Великобритания и Ирландия, който изнесе лекция на тема "Религия и вярвания в общността на алевитите в Република Турция."

Лекцията беше посетена не само от студенти етнолози, но и от студенти от сродни специалности. Въпросите и дискусията след лекцията са показателни за големия интерес, предизвикан у аудиторията от ораторските умения и богатата ерудиция на британския учен.

Проф. Шанкланд е провеждал дългогодишни теренни антропологични изследвания сред алевитите в Турция и има многобройни книги и публикации, посветени на тяхната религия, социална организация, култура и всекидневие. Интересите му са насочени и към историята и теорията на антропологията. Ученик на известния Ернст Гелнер, под чието ръководство е защитил докторската си дисертация в университета в Кембридж, проф. Шанкланд е наследник и представител на британската школа в антропологията.

"Политика на катедрата е да се канят известни учени антрополози от чужбина. През следващия месец в ЮЗУ "Неофит Рилски" ще гостува проф. Кристиан Джордано, ръководител на Департамента по социална антропология в университета във Фрибург, Швейцария, който е и член на международната колегия на списание Антропология, издавано от катедрата", заяви доц. Недин, ръководител на катедра "Етнология и балканистика" към Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски". Посещението на проф. Шанкланд обаче е от изключителна важност за нас, допълни доц. Недин, защото е представител на една от най-старите институции по антропология в света, която и досега има водеща роля в развитието на социалната и културната антропология и ние бихме искали да бъдем в сътрудничество.

Снимки...