Настоящи и бъдещи инженери от специалност "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия" в Югозападния университет "Неофит Рилски" спечелиха три награди на единствения по рода си национален конкурс за най-добра курсова и дипломна работа в областта на модната и текстилна индустрия.

Ивона Расийска, студент в четвърти курс, специалност "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия" спечели награда в категорията за най-добра курсова работа. Представянето на нейните две модни колекции - в спортно-елегантен и в официален стил предизвика възхищението на всички участници в конференцията. Под ръководството на своите преподаватели Елена Благова и Тодорка Фичева, студентката е разработила за цялата колекция пълна конструкторска и технологична документация за внедряването й в конфекционното производство. Един от представените модели на Ивона Расийска вече е въведен в реалните работни условия на шевна фирма.

В категорията "Най-добра дипломна работа" бяха отличени възпитаниците на Югозападния университет инж. Емилия Георгиева и инж. Паолина Александрова, които се дипломираха успешно през 2016 г. по специалност "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия" - Технически факултет.

Конкурсът за най-добра курсова и дипломна работа в областта на модната и текстилна индустрия се организира ежегодно от Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи  със съдействието на Българската академия на науките. В него взимат участие студенти от всички висши училища у нас, в които се води обучение по специалности в областта на модната и текстилна индустрия. По традиция наградените студенти презентират резултатите от своите разработки и своите модни колекции на ежегодната текстилна конференция, която тази година се проведе под патронажа на г-н Едоардо Миролио в град Сливен.

Снимки...

* На снимките: наградената Ивона Расийска и председателят на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи  д-р инж. Ивелин Рахнев; част от нейните две модни колекции - в спортно-елегантен и в официален стил.