Директорът на Кеймбриджкия институт за обучение по супервизия - Антеа Милър бе гост на Югозападния университет "Неофит Рилски". Тя изнесе лекция на тема "Окуражаваща супервизия" пред студенти, докторанти, преподаватели и гости.

Антеа Милър разясни пред аудиторията същността, задачите и функциите на супервизията. Срещата бе съпроводена от демонстрация, в която студенти и преподаватели влязоха в ролята на клиент, психотерапевт и супервайзър, за да представят модела на седемте перспективи.

Антеа Милър e директор на Кеймбриджкия институт за обучение по супервизия, член на Британската асоциация за консултиране и психотерапия, вицепрезидент на Британското адлерианско общество, преподавател към ИКАСИ (Международен комитет на адлерианските летни училища и институти).

Лекцията беше организирана по покана от Българското общество по индивидуална психология "Алфред Адлер" (с членове в ЮЗУ "Неофит Рилски" и Тракийския университет), както и от Лабораторния комплекс по психология към Катедрата по  психология на ЮЗУ "Неофит Рилски".