Срокът за записването за семестъра и заплащането на семестриалната такса за студентите от редовна форма на обучение е до 20 февруари 2017 г.

Студентите следва да представят при съответния инспектор "Студентско състояние" във факултета квитанция за платена такса.

Студент, който не се е записал за семестъра и не е заплатил семестриалната такса в определените срокове прекъсва обучението си за една учебна година.