Семинар "Средновековно облекло и въоръжение" се проведе в Югозападния университет "Неофит Рилски". Лектори на събитието бяха Калина Атанасова и Жасмин Първанов - председател на Сдружението за възстановяване и съхранение на българските традиции "Авитохол". Те представиха средновековно облекло, въоръжение и снаряжение, като поставиха акцент върху изворите, по които правят своите възстановки.

Лекторите разказаха как се е променило облеклото и въоръжението през вековете и показаха облекло на простолюдието, войните и аристократите. Лекцията и възстановките предизвикаха голям интерес не само сред академичната общност на ЮЗУ "Неофит Рилски", но и сред граждани на Благоевград. Голям интерес бе породен и у студентите, изучаващи дисциплини, свързани със средновековната епоха в отделните специалности "Културология", "История" и "Мода". За тях бе особено важно да видят Средновековието през друг ъгъл, извън теоретическата част и книгите, да се "докоснат" до бита и всекидневието на средновековния българин. Представените възстановки на облекла, въоръжение и снаряжение бяха от Първото и Второто българско царство.

Събитието бе организирано от Факултета по изкуствата и Студентския клуб "Проф. Иван Дуйчев".

Снимки от събитието...