Криминалният психолог Тодор Тодоров изнесе публична лекия на тема "Полиграфско изследване - технологии и иновации" в Югозападния университет "Неофит Рилски".

Срещата на експерта със студенти, преподаватели и гости се проведе в деня, в който се навършват 183 години от рождението на пионера в изследването на симптоми за лъжа и бащата на криминологията Чезаре Ломброзо.

По време на лекцията аудиторията се запозна с историята на създаването на детектора на лъжата, със спецификите на полиграфското изследване и неговото приложение. Лекторът спечели вниманието на аудиторията и с демонстрация на полиграфа. Доброволец бе един от студентите на Философския факултет. Чрез демонстрацията бе представен начина на работа на полиграфа както и кои биопоказатели отчита, за да се докаже или отхвърли лъжа. Стана ясно, че приложението на полиграфа не е само за целите на полицейското разследване, а се използва и при изследвания свързани със съдебно-психологически експертизи и заявки на частни лица.

 

Събитието бе организирано от Катедрата по психология към Философския факултет и Дружеството на психолозите - клон Югозападна България.