В град Констанца, Румъния се проведе VI международен конгрес за Черноморски древности (SIXTH INTERNATIONAL CONGRESS ON BLACK SEA ANTIQUITIES The Greeks and Romans in the Black Sea and the Importance of the Pontic Region for the Graeco: Roman World  (7th c BC:5th c AD):  20Years On (1997:2017).

В конгреса взеха участие повече от 150 учени от престижни  университети и научни институции от Европа, Азия и Америка. Югозападният университет "Неофит Рилски" беше представен от проф. д.н.к. Васил Марков ("Archaeological evidence of Thracian-Greek cultural contacts from the south-eastern part of the Dobrudja plateau during the Hellenistic period") и гл. ас. д-р Александър Порталски ("Colonisation of Miletus in the Propontis and Pontus - the view from Sardis"). Научните разработки на двамата учени бяха посрещнати със забележителен интерес от много изследователи.

Докладите от Конгреса ще бъдат публикувани в самостоятелен том, като реферирано и индексирано издание на престижното научно издателство  "Archaeopress" на университета в Оксфорд.

Организатори на научното събитие са Министерството на културата,  Министерството на образованието и научните изследвания на Румъния, Университетът в Букурещ, Университетът "Овидий" в Констанца и Националният археологически музей в Констанца. Конгресът е посветен на професор Джон Бордман (Оксфордски университет) за изключителните му постижения и по повод 90-годишнината му.

Снимки...