Днес в Читалня № 2 на библиотеката на ЮЗУ "Неофит Рилски" се проведе премиерата на книгата на проф. д.ф.н. Флорентина Бадаланова-Гелър "КНИГА СУЩАЯ В УСТАХ: фольклорная библия бессарабских и таврических болгар"

Мащабното изследване е посветено на фолклорните образи на Библията. Книгата представя устните текстове, събрани сред таврийските и бесарабските българи, както и текстове от архива на БАН, събирани назад в годините от изтъкнати изследователи на българския фолклор, в които сюжетите на юдео-християнските книги се срещат и взаимодействат с локалните етникултурни традиции.

Водещ на представянето на книгата беше доц. д-р Илия Недин, ръководител на Катедрата по етнология и балканистика във Филологическия факултет.

Гости на премиерата бяха деканът на факултета - проф. Магдалена Панайотова, проф. Цветан Ракьовски - ръководител на Катедрата по литература, проф. Стилиян Стоянов, доц. Лъчезар Перчеклийски - ръководител на Катедрата по български език.

Професор Бадаланова-Гелър сподели ценен изследователски опит с младите гости - студентите по етнология и по българска филология. Разказа за научното си сътрудничеството със знакови учени от областта на семиотиката и етнолингвистиката Юрий Лотман, Борис Успенски, Никита Толстой, с известния антрополог и семиотик Елеазар Мелетински и др.

В края на премиерата домакините от Катедрата по етнология и балканистика благодариха на проф. Флорентина Бадаланова-Гелър, затова че избра първото представяне на нейната книга да бъде именно на територията на ЮЗУ "Неофит Рилски", и си пожелаха още ползотворни срещи.