По покана на Българско общество по индивидуална психология психологът и психотерапевт Андрея Хиленбранд изнесе лекция на тема  "Зависимостите от гледна точка на индивидуалната психология" пред студенти и преподаватели от катедра "Психология" при Югозападния университет "Неофит Рилски".

Андрея Хиленбранд работи към клиниката на Академията за психотерапия на Висбаден в Германия и е член на Международния комитет на Адлерианските летни школи и институти (ICASSI).

При срещата си със студентите психоложката сподели част от своя опит относно развитието, симптоматиката и лечението на зависимости от тютюнопушене и алкохол чрез прилагане на концепциите на Алфред Адлер. Андрея Хиленбранд подчерта актуалността на темата в съвременното общество.

Тя се срещна с част от преподавателите от Катедрата по психология (проф. д-р Станислава Стоянова, доц. д-р Гергина Енева, доц. д-р Мария Мутафова, доц. д-р Стоил Мавродиев, д-р Биляна Йорданова, д-р Десислава Иванова, д-р Марияна Стамболийска, д-р Николай Иванчев) и обмени опит и идеи с тях. Андрея Хиленбранд изрази удовлетворение от посещението си в Югозападния университет и проявения интерес от страна на студентите.