Проф. д-р Добринка Чанкова, преподавател в Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" участва в 6-тата Международна конференция за подкрепа на жертвите, с  основна тема "Еволюиращи перспективи във виктимологията". Форумът се проведе в O.P. Jindal Global University, Sonipat, Haryana, NCR of Delhi,  Индия. Той бе организиран от Jindal Institute of Behavioural Sciences и Center for Victimology and Psychological Studies, като бе признат и в него участваха и много представители на World Society of Victimology.

Конференцията е събитие, вече традиционно организирано от този сравнително нов, но бързо развиващ се университет, с отлична инфраструктура за провеждане на образователен процес и научни изследвания, и основателно привличащ учени от цял свят. На нея бяха представени най-новите постижения на виктимологията и създадени отлични предпоставки за научни контакти.

Във форума участваха над 300 участници от 20 страни от всички континенти и бяха изнесени 115 презентации.

Конференцията протече в пленарни заседания и работа в три паралелни секции. На тях бяха дискутирани на практика всички актуални и важни аспекти на защитата на жертвите и превенция на виктимизацията.

Проф. д-р Добринка Чанкова представи доклад на тема "Пострадалите от престъпления в България - между правото на ЕС и ежедневните предизвикателства пред ангажираните институции и организации", който бе приет много добре и ще бъде публикуван. Осъществено бе и ръководство на научна сесия на тема "Пряката и непряка виктимизация в семейството".

През периода 22 октомври - 4 ноември 2017 г. същият университет организира и 15-я азиатски докторантски курс по виктимология, подкрепа на жертвите и наказателно правосъдие, в който проф. Чанкова изнесе лекция "Възстановителното правосъдие - по-добър инструмент в подкрепа на жертвите", приета изключително добре от любознателните студенти.

За участието в конференцията и курса презентаторите бяха наградени с почетен плакет за принос във виктимологията и грамота.

Проведени бяха и разговори с Vice Chancellor Prof. Dr. C. Raj Kumar, Prof.  Dr. Sanjeev P. Sahni - Principal Director, Jindal Institute of Bеhavioural Sciences и Manjushree Palit, PhD, Assistant Professor & Deputy Director, Jindal Institute of Behavioural Sciences. Всички проявиха изключителен интерес към университета ни и предложиха да се сключи Договор за приятелство и сътрудничество. Още на място, със съдействието на Prof. Kshitij Bansal - помощник-директор на Офиса за международно сътрудничество и много добрата комуникация с българската страна бе изготвен договор, който бe подписан от тяхна страна, а вече  и от ректора на  Югозападния университет. На този етап договорът е рамков, но бе отправено предложение да бъде сключено и Еразъм+ споразумение, както и още един договор за обмен на студенти извън него.

Снимки...