Новаторският документален филм "Началото на живота" бе представен на кинолектория, проведена в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград.
Събитието бе открито от проф. д.н. Валентина Миленкова - ръководител на катедра "Социология". Целта на кинолекторията бе да провокира дискусия по въпросите свързани с ранното детско развитие, грижите за децата, възможностите да се създаде една по-добра среда за тях, майчинството, бащинството и родителството като цяло.

Филмът предизвика изключителен интерес сред студенти, преподаватели и представители на местни институции и организации. Сред присъстващите бяха студенти  от специалностите "Социология", "Психология", "Политология", "Връзки с обществеността", "Физическо възпитание и спорт", както и преподаватели от Философския факултет. В мероприятието се включиха и Александър Балев - директор на дирекция "Социално подпомагане", гр. Благоевград, Зорка Котузова - социален работник в отдел "Закрила на детето", Йорданка Шопова от екип "Приемна грижа" към Община Благоевград, Евелина Клисарска и Костадина Боргиева - социални работници в Общностния център за ранно детско развитие - Благоевград, Милка Данчова - психолог в Регионална здравна инспекция - Благоевград, Любка Костадинова - секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора в Благоевград, Даниела Миланова - председател  на Сдружение "Заедно за успех", с. Бараково, Димитър Татарски - съосновател на Характер.бг.

Събитието,  посветено на ранното детско развитие, бе организирано от катедра "Социология" към Философския факултет.

Филмът, заснет в Аржентина, Бразилия, Канада, Франция, Италия, Кения и САЩ, е създаден с подкрепата на УНИЦЕФ, фондация "Мария Сесилия Сауто Видигал", фондация "Бернард Ван Лиър" и институтът "Алана".

"Началото на живота" е фокусиран върху значимостта на ранното детство като период, който оставя траен отпечатък върху детето и неговото социално, когнитивно и емоционално развитие.

Снимки...