От 2 до 7 април 2017 г. проф. Карима Селмауи от Университет  Ибн Тофаил - Кенитра, Мароко, осъществи преподавателска мобилност по програмата Еразъм+ в Югозападния университет "Неофит Рилски". Тя изнесе лекция по биоетика и човешки права в Правно-историческия факултет. Лекциите бяха посрещнати с голям интерес, тъй като науката в Мароко съществено е напреднала в тези направления.

Партньорството с университета в Мароко е ново и това е първата визита за обмен. Същевременно, то е много обещаващо, тъй като мароканският университет е един от най-бързо развиващите се не само в Африка, а и в по-широк аспект. В него се осъществяват научни изследвания по най-модерните теми и се използват най-новите образователни технологии.

Проф. Карима Селмауи се срещна със заместник-ректора проф. д-р Георги Апостолов, с началника на отдел "Международни програми и сътрудничество" проф. д-р Добринка Георгиева, с декана на Правно-историческия факултет проф. д-р Габриела Белова и със заместник-декана доц. д-р Николай Марин. Набелязани бяха много области от общ интерес и направления за разширяване на сътрудничеството.

Снимки...