142 бакалаври и магистри, възпитаници на факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" към Югозападния университет "Неофит Рилски" получиха дипломите си за завършено висше образование. На тържествената церемония, която се проведе днес с плакет бяха отличени и абсолвентите с най-висок успех от випуск 2018.

Деканът на факултета доц. д-р Стоян Везенков откри тържеството и поздрави абсолвентите завършващи специалностите "Социални дейности", "Кинезитерапия", "Логопедия", "Социално посредничество", "Спортна кинезиология", "Клинична логопедия" и "Слухово-речева терапия след кохлеарна имплантация".

"В университета търсихте и намерихте свободата си, някои от вас намерихте и любовта на живота си, но всички днес получавате своите дипломи. Бъдете уверени, че те не са просто късче хартия, а свидетелство за всичко, което преживяхте през последните години. Освен знания и умения, вие получавате с нея и своя голям старт в живота. Тя е и мощен импулс за всичко, което ви предстои", каза  в приветственото си слово доц. Везенков.

"Светът се развива толкова бурно, че е много трудно да се предскаже как ще изглежда дори след 10 години. Глобалните промени са надвиснали със страшна сила - замърсяване, изчезване на биологични видове, промени в климата, тероризъм, миграция. Технологиите се развиват с непрекъснато нарастваща скорост и това, което беше фантастика вчера, днес е реалност", каза още доц. Везенков. Той призова дипломантите да се възхищават на развитието на науката и технологичния напредък, но да бъдат отговорни професионалисти и най-вече пазители на човека, като обичат човека.

Приветствие към дипломантите отправи и зам.-ректорът на Югозападния университет проф. д-р Антони Стоилов. Той им пожела здраве, късмет и успешна професионална реализация.

Първенец на випуск 2018 е Иван Попов, завършващ специалност "Социални дейности" с успех 5.80. Той получи плакет на университета за показаните високи резултати в процеса на своето обучение. На церемонията бе отличена и Михаела Тупарова, завършваща специалност "Логопедия" с успех 5.59.

Официални гости на тържествената церемония бяха Александър Балев - директор на дирекция "Социално подпомагане" в Благоевград, Антония Павлова - началник отдел "Социална закрила" към дирекция  "Социално подпомагане", Елисавета Димитрова - базов логопед към Второ основно училище "Димитър Благоев", Иванка Тънова - базов логопед към ДГ №1 "Ведрица", Борислава Радева - базов логопед към ДГ "Първи юни", Николай Тахов - помощник-ректор  на ЮЗУ "Неофит Рилски", доц. д-р Траян Попкочев - декан на Факултета по педагогика и проф. д-р Борис Манов - декан на Философския факултет.

Музикален поздрав към дипломантите и гостите отправиха Анелия Никова и Стоян Ников.

Снимки от събитието...