За тринадесета поредна година в Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведоха Националните филологически четения за студенти и докторанти, организирани от Филологическия факултет. Форумът, който е в чест на Светите братя Кирил и Методий, привлече участници от български и чуждестранни висши училища.

Научното събитие бе открито от заместник-ректора на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д-р Антони Стоилов. Приветствие към участниците отправи и деканът на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Панайотова.

В тазгодишното издание на Националните четения участваха студенти и докторанти от ЮЗУ "Неофит Рилски", СУ "Св. Климент Охридски", ВТУ " Св. св. Кирил и Методий", ПУ "Паисий Хилендарски", Университета в Тирана, Албания и Пекинския университет, Китай.

Традиционно форумът се проведе в две секции - "Литературознание" и "Езикознание". Тази година част от научното жури бяха проф. Амелия Личева и доц. Дария Карапеткова от Софийския университет и проф. Магдалена Панайотова, декан на Филологическия факултет в ЮЗУ "Неофит Рилски" за секция "Литературознание" и доц. Красимира Петрова (Софийски университет), доц. Раки Бело (Великотърновски университет) и проф. Антони Стоилов (ЮЗУ "Неофит Рилски") за секция "Езикознание".

На първо място в секция"Езикознание" журито отличи Йоана Балани (Университет в Тирана) и Джътин Чън (СУ "Св. Клименнт Охридски"). На второ място бяха класирани Мариана Керанджиева (ЮЗУ "Неофит Рилски", Олег Александров (ЮЗУ "Неофит Рилски") и Юлия Манасиева ("ЮЗУ "Неофит Рилски"). Трета награда получиха Юлияна Карпузова (ЮЗУ "Неофит Рилски"), Александра Клечорова (ЮЗУ "Неофит Рислки") и Радостина Николова (ЮЗУ "Неофит Рилски").

В секция "Литературознание" на първо място журито класира Надежда Александрова (ЮЗУ "Неофит Рилски"). Втора награда спечелиха Десислава Тимчева (СУ "Св. Климент Охридски") и Гентиан Дочи (Университет в Тирана). Третото място бе за Ено Базе (Университет в Тирана) и Ядзун Ли (Пекински университет).

Националните филологическия четения за студенти и докторанти  се проведоха със съдействието на Радио Благоевград.