Днес Югозападният университет "Неофит Рилски" обяви първото от двете си класирания за учебната 2017/2018 г. Данните от класирането за заетите и свободните места сочат, че за почти всички отпуснати от Министерството на образованието и науката места по държавна поръчка в двете форми на обучение (редовна и задочна) са класирани кандидати. Очаквано най-силен е интересът към задочната форма на обучение. В нея за всички отпуснати по държавна поръчка места са класирани кандидати в специалностите "Бизнес мениджмънт и предприемачество", "Връзки с обществеността", "Комуникационна техника и технологии", "Компютърни системи и технологии", "Право", "Публична администрация", "Психология", "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Счетоводство и контрол", "Социална педагогика", "Социология", "Социални дейности" и "Философия". Едно е незаетото място в специалността "Математика и информатика", две са незаетите места в специалността "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество" и три са незаетите места в специалността "Българска филология".

В редовна форма на обучение са класирани за всички отпуснати от МОН места  кандидатите за специалностите "Акушерка", "Архивистика и информационна сигурност", "Българска филология", "Бизнес мениджмънт и предприемачество", "Връзки с обществеността", "География и регионална политика", "Екология и опазване на околната среда", "История", "История и археология", "Информационни системи и технологии", "Кинезитерапия", "Компютърни системи и технологии", "Култура и медии", "Култура и културен туризъм", "Логопедия", "Маркетинг", "Медицинска сестра", "Медицинска химия", "Международни отношения",  "Национална сигурност", "Начална училищна педагогика и чужд език",  "Педагогика на обучението по химия и човекът и природата", "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Педагогика на музикалното изкуство,  "Психология", "Приложни оптични технологии", "Публична администрация", "Социология", "Социални дейности, "Счетоводство и контрол", "Спорт", "Туризъм", "Финанси", "Философия", "Физика" и "Физическо възпитание и спорт".

От едно до три са незаетите места в специалностите "Педагогика на обучението по физика и математика", "Балканистика", "Английска филология", "Културология и културен мениджмънт", "Химия", "Електроника", "Мода", "Българска народна хореография", "Съвременна хореография" и "Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)".

Всички приети на първо класиране студенти трябва да се запишат в периода от 11 до 16 юли 2017 г. Записването в делничните дни е от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, а в почивните от 09:00 до 15:00 часа. Записването се извършва в Учебен корпус 1, зала 1102А. За записването е необходимо кандидатите да представят:

  1. Оригинала на дипломата си за завършено средно образование;
  2. Квитанция за платена семестриална такса. Семестриалната такса се заплаща в УК 1 ( в банковия офис на първия етаж).

Второто класиране ще бъде обявено на 17 юли 2017 г. За допълнителна информация кандидат-студентите могат да се обадят на тел.  073 58 85 46.