През 2016 година Филологическият факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград отбелязва 25 години от създаването си. Факултетът извървя дълъг път до своя четвъртвековен юбилей и днес обучава специалисти в бакалавърски, магистърски и докторантски програми във всички направления на филологическото познание, акредитирани с най-високи оценки.

Като част от празниците по случай 40-годишнината на Югозападния университет "Неофит Рилски" и в чест на юбилея на Факултета, в Първи корпус беше организирана Национална научна конференция с международно участие на тема: "Светът е слово, словото е свят".

Конференцията събра около 100 участници от 9 държави ( Норвегия, Чехия, Словакия, Македония, Украйна, Сърбия и Гърция, Хърватия и България), както и изтъкнати учени от основните български висши училища, които в рамките на дните на научното събитие представиха актуални проблеми на съвременната филология, дискутираха въпроси, свързани с различни области на филологическото познание: езикознание, социолингвистика, старобългаристика, литературознание, културология, етнология, медии, теория на превода, методика на преподаването и др.

Поздравителни адреси до Филологическия факултет изпратиха Филологическите факултети на Великотърновския факултет и на Софийския университет, "Аз буки" - МОН и др. Участниците в конференцията бяха приветствани от ректора на Югозападния университет доц. д-р Борислав Юруков и заместник-ректорите доц. д-р Георги Апостолов и проф. д-р Антони Стоилов.

Материалите от конференцията, след научно рецензиране, ще бъдат публикувани в сборник и реферирани в международни бази данни.

Снимки...