Проф. д-р Георги Апостолов от Югозападния университет "Неофит Рилски" е част от екипа, който организира Европейска кръгла маса по политиките за учене през целия живот и участието на младите хора в европейските програми за обучение през целия живот. Форумът ще се проведе на 13 юни 2018 г. в Брюксел, Белгия. В него ще участват лектори и експерти от Германия, Испания, Португалия, Финландия, Шотландия, Италия, Хърватия и др. Поканени са представители на европейските институции занимаващи се с младежки и образователни политики. На кръглата маса ще бъдат представени и резултатите от мащабно европейско изследване, проведено включително и в България от ЮЗУ "Неофит Рилски" и ПУ "Паисий Хилендарски".