В Зеленогорския университет, Полша, в рамките на международен симпозиум бе представена полската антология на европейската поезия "The tree of peace turn green", в която участват шейсет поети от 23 държави.

Антологията е дело на преводачи и преподаватели в Зеленогорския университет и Дома на културата "Фредерик Шопен" и е резултат от спечелен европейски грант. 
Творбите в антологията са посветени на антивоенна и антитерористична тема. 
Единственият представител на България в поетичната антология е проф. Магдалена Костова-Панайотова, декан на Филологическия факултет, която бе поканена да участва със свои творби. Преводите в антологията са двуезични - на полски и английски.