Югозападният университет "Неофит Рилски" бе домакин на Международна научна конференция на тема "Миграционните вълни - минало, настояще и бъдеще", организирана от катедра "Философски и политически науки" към Философския факултет на университета. Председател на Организационния комитет на конференцията е доц. д-р Петя Пачкова, зам.-декан на факултета и преподавател по специалност "Политология".

Приветствия към участниците отправиха зам.-ректорът по образователните дейности проф. д-р Антони Стоилов, зам.-ректорът по научно-изследователската дейност и докторантското обучение доц. д-р Георги Апостолов и деканът на Философския факултет доц. д-р Борис Манов.

В конференцията взеха участие специалисти от Югозападния университет "Неофит Рилски", от Софийския университет "Св. Климент Охридски", УНСС, както и от Института за обществата и знанието към БАН. Своите представи за развитието на миграционните процеси представиха и учени и преподаватели от университета  "Св. св. Кирил и Методий" и Европейския университет в Скопие, Македония, от Института по история в Косово, както и от Университета на Кастилия Ла-Манча в Испания. В дискусията се включиха също студенти и докторанти, изучаващи специалностите "Политология" и "Социална философия" в Югозападния университет. Те дискутираха различни аспекти на една от най-актуалните теми в Европа - миграционните вълни. Търсиха се паралели на сегашните миграционни процеси с такива от миналото на народите. Предмет на анализа бяха икономическите, политическите, екологичните и социално-психологическите причини, които водят до интензифициране на миграционните процеси. Дискутираха се възможните политики за регулиране на миграционните процеси на САЩ, Русия, но най-вече на страните от Европейския съюз.

Изказаха се и оптимистични, и песимистични мнения по въпроса за това доколко имигрантите могат да съдействат за решаване на икономическите и демографските проблеми на европейските страни. Потърсиха се взаимовръзките между миграцията и проблемите на националната сигурност, както и проблемите на деградиращата социална система на Европа. Специален акцент бе поставен върху ситуацията в Сирия, като една от основните износителки на емигранти към Европа. В полезрението на анализите беше и въпросът за тероризма, ислямския и християнския фундаментализъм, борбата за надмощие на Великите сили. Интересен беше ракурсът на един от докладите - за причините, смисъла и ролята на мигрирането на западно-европейци към страни като България.

Участниците в конференцията се обединиха около мнението, че настоящето и бъдещето на миграционните процеси са изключително актуална и болезнена тема, сложна за анализ, предизвикваща разнопосочни мнения, поведения и емоции.