Студентска научна сесия "Микроизследвания на печатните медии" се проведе днес в Югозападния университет "Неофит Рилски". Във форума участваха третокурсници от специалност "Връзки с обществеността". Те представиха доклади, насочени към значими за българското общество теми и проблеми през изминалата 2018 г. Сред тях се отличиха европредседателството на България, назряващото гражданско недоволство и организираните мирни протести, оставки на ключови политически лидери.

При откриване на дискусионния форум гл. ас. д-р Любомира Христова постави темата за значимостта на изследванията в практиката на  PR специалиста. Присъстващите се обединиха около идеята за необходимостта от ежедневно систематизиране на информацията, която може да се превърне в ценен ресурс след професионален анализ.