В Университета на Риека, Република Хърватия се проведе работна среща и обучение на учители по проект GLAT - Game based Learning for Algorithmic Thinking, в който ЮЗУ "Неофит Рилски" е партньор. Проектът се съфинансира по програма ERSMUS+.

Темата на първия обучителен семинар бе "Игрово базирано обучение и дейности без компютър (Game Based Learning and Unplugged Activities)". По проекта се предвижда разработване на материали за обучение на начални учители за прилагане на игрови подход при формиране на алгоритмично мислене у учениците, обучение на пилотна група от 24 учители от Хърватия, разработване на 60 сценария за прилагане на игрово базирано обучение. Учебните материали и сценариите ще бъдат предоставени за свободно ползване от учители в държавите участнички в проекта.

Проектът се координира от Университета в Риека, Хърватия. Партньори по проекта са Университета в Любляна, Словения, Университета в Талин, Естония, Университета "Св. Св. Кирил и Методи", Скопие, Македония и ЮЗУ "Неофит Рилски", България. Повече информация за проекта може да се открие на https://glat.uniri.hr/.

снимки от събитието...