В Югозападния университет "Неофит Рилски" днес се проведе 18-тата Студентска научна конференция на факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

Форумът бе открит от доц. д-р Росица Дойновска - председател на Организационния комитет и ръководител на катедра "Здравни грижи" в ЮЗУ "Неофит Рилски".

"Усилията на студентите, докторантите и преподавателите превърнаха студентската научна конференция на факултета в сериозно научно събитие и всички се надяваме и тази година тя да продължи в този академичен дух, който създадохме в годините и който подпомогна процеса на изграждане на съвременни насоки за развитие на специалностите във факултета. С всяка изминала година съвместните научни изследвания на студентите, докторантите и преподавателите стават по-качествени и задълбочени и предлагат възможни практически решения в професионалната сфера на реализация за всяка от специалностите във факултета", каза доц. Дойновска. Тя подчерта, че ръководството на Югозападния университет създава възможности на студентите да участват със своите преподаватели в изследователска работа в университетски и факултетски лаборатории и центрове, да генерират идеи свързани с техните професионални интереси, да изграждат практически умения, да трупат собствен опит и да прилагат придобитите знания.

Конференцията протече в три секции "Кинезитерапия и спорт", "Социални дейности и здравни грижи" и "Логопедия".

В научния форум се включиха студенти и докторанти от факултета, сред тях бе и Грегъри Спрей - единственият американски докторант по програма "Еразъм+" в България, който се обучава в ЮЗУ "Неофит Рилски".

Участниците в конференцията представиха значими за тях и техните преподаватели научни изследвания, които показват напредъка в научноизследователската дейност на факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

Снимки...