От 3-и до 9-и юни 2018 г. преподаватели от Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" изнесоха цикъл от лекции в Природо-хуманитарния университет в гр. Шедълце, Полша.

Проф. д-р Габриела Белова - декан на ПИФ представи основните моменти на общия регламент за защита на личните данни, който влезе в сила на 25 май 2018 г., и някои предизвикателства и правни проблеми в дигиталната среда.

Гл. ас. д-р Гергана Георгиева взе участие като лектор по програма "Еразъм+" и се срещна със студенти и докторанти от Института по история и международни отношения, с който Югозападният университет "Неофит Рилски" има сключен договор за сътрудничество. Лекциите бяха посветени на членството на Република България в Европейския съюз и българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В рамките на посещението се състояха редица срещи с проф. д-р Станислав Ячински - декан на Института по история и международни отношения, проф. д-р Ярослав Цабай - директор на Института по история и международни отношения, проф. д-р Сергей Леончик, който беше лектор по "Еразъм+" в ПИФ през месец септември 2017 г., г-жа Катаржина Максимчук - главен редактор на списание "История и свят", проф. д-р Мария Старнавска, която е специалист в областта на Средновековната история, докторанти и студенти от различни специалности и курсове.

Работната програма бе наситена с обмяна на информация с представители на международния отдел във връзка с бъдещето развитие на сътрудничеството между ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград и Природо-хуманитарния университет в гр. Шедълце, Полша.

Снимки...