Катедра "Философски и политически науки" към Философския факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" бе партньор на Първата международна Е-конференция по хуманитарни и социални науки, която се проведе в Белград, по инициатива на Center for Open Access in Science, Философски факултет, Белградски университет - Сърбия.

В конференцията взеха участие преподаватели и докторанти от Философския факултет и Факултета по педагогика към Югозападния университет "Неофит Рилски". Редактор и рецензент на сборника от конференцията е ас. д-р Татяна Петкова.

Можете да изтеглите сборника  на следния линк: https://www.centerprode.com/conferences/1IeCSHSS.html