Поради големия интерес към медицинските специалности и по искане на ръководството на Югозападния университет "Неофит Рилски", Министерският съвет одобри допълнително 80 места за субсидирано от държавата обучение за специалностите "Акушерка", "Медицинска сестра" и "Кинезитерапия".

За академичната 2017/2018 година в Югозападния университет "Неофит Рилски" ще бъдат приети допълнително 12 студенти в специалност "Акушерка", 30 студенти в специалност "Медицинска сестра" и 38 студенти в специалност "Кинезитерапия". Допълнителният прием ще създаде възможности за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването и ще намали недостига им в съответните региони на страната.

Кандидатите ще полагат изпит по биология на 19.09.2017 г. (вторник) от 13:00 часа в зала 207, Учебен корпус №1 на университета.

Кандидат-студентите подават своите документи от 14.09.2017 г. (четвъртък) в Учебен корпус №1,  зала 1102А.

Продължава приемът на документи и за единични незаети места в отделни специалности. За повече информация: тел. +359 73 588 546.