40 студенти от Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград получиха удостоверения за успешно проведено практическо обучение в реална работна среда по проект "Студентски практики" - фаза 1. Церемонията бе открита от проф. д.п.н Йордан Колев, водещ функционален експерт по проекта.

Документите на студентите връчиха зам.-ректорът на ЮЗУ "Неофит Рилски" - проф. д-р Георги Апостолов и областният координатор по проекта - г-жа Ива Денчева. Те пожелаха на възпитаниците на университета успех и изразиха надежда, че опитът, който са придобили, участвайки в проекта, ще им помогне в бъдещата професионална реализация. От своя страна студентите благодариха на ментори, академични наставници и членове на екипа към Югозападния университет за оказаното съдействие в процеса на практическото обучение. Голяма част от тях споделиха къде са провели своята практика и изразиха удовлетвореност от знанията и уменията, които са получили.

Анелия Апостолова, Асен Янков, Василена Йорданова, Даниела Герчева и Даниела Манчева са сред първите студенти, провели практическо обучение в реална работна среда по проект "Студентски практики" - фаза 1.

На срещата присъства и Христо Иванов - експерт "Връзки с работодатели и партньори, мониторинг и техническа отчетност" към МОН.

Снимки...