Доц. д-р Антоанета Николова, преподавател в катедра "Философски  и политически науки" при Философския факултет на Югозападния университет, ще бъде българският участник в групата от 30 учени, избрани да представляват юбилейните 100 000 изследователи, получили подкрепа по Програмата "Мария Склодовска - Кюри" към Европейската комисия, на събитията, посветени на този повод и на 20-годишнината на програмата.

Групата учени включва 28 европейски граждани, по един от всяка една членка на Европейския съюз, един от Колумбия и един от Нова Зеландия. С проекта си "Възприемане на източните религии в Европа" доц. д-р Антоанета Николова е сред българските изследователи, постигнали най-високи резултати през 2016 г., и е определена за участие в престижната група след внимателен подбор.

Дейностите по инициативата "Мария Склодовска-Кюрѝ" са ключова част от най-голямата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз - "Хоризонт 2020".