За дванадесета поредна година в Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведоха Националните филологически четения за студенти и докторанти.

По традиция в Четенията се включват студенти и докторанти от всички български университети, а национално жури оценява научните разработки на участниците в две секции - езикознание и литературознание, като отличените на първо, второ и трето място доклади получават освен сертификати и парични бонуси. 
Националните четения се радват на голям интерес от страна на студенти и докторанти не само от България. През годините гости на проявата са били и студенти и докторанти от Украйна, Албания, Чехия, Полша и др.

Приветствия от името на Ректора и от свое име към участниците поднесе заместник-ректорът проф. Антони Стоилов като им пожела успех в научното поприще и зададе сроковете за окончателното получаване на докладите. Той отбеляза интереса на младите хора към Югозападния университет във връзка с Четенията, интерес, който не спира през годините, защото утвърдената традиция на този национален конкурс привлича и нови участници, и такива, които вече са били гости на Университета. Деканът на Филологическия факултет проф. Магдалена Панайотова също поздрави участниците и пожела на добър час на конференцията.

Тази година членове на националното научно жури бяха проф. Амелия Личева и доц. Дария Карапеткова от Софийския университет и доц. Раки Бело от Великотърновския университет. Те отбелязаха, че проектът, замислен и осъществен под ръководството на проф. д-р Антони Стоилов, е истинска подкрепа за научната колегия на студентите и докторантите и безспорно играе мотивираща роля. Членове на екипа на проекта са проф. д-р Магдалена Панайотова и докторант Соня Божанина.

В двете секции се очертаха няколко интердисциплинарни теми, а опитното жури обърна внимание на някои проблемни ядра в темите на докладите на младите учени.
Спечелени бяха пет награди в езиковедската и четири награди в литературоведската секция. В оспорвана борба на първите места се класираха съответно - в секция "Езикознание" - Надежда Александрова (ЮЗУ "Неофит Рилски") с тема на доклада: "Богословската лексика в "Слово за Преображение" от Йоан Екзарх", в секция "Литературознание" - Artemisa Myrtaj (Университет в Тирана) с тема на доклада: "Творчеството на албанския писател Исмаил Кадаре в България";
Участниците в конференцията получиха сборници от предходни студентски Четения и новия брой на сп. "Езиков свят". Представените на конференцията нови научни разработки също ще бъдат рецензирани и тези, които отговарят на научните критерии, ще бъдат публикувани.

Списък на всички наградени:

ЕЗИКОЗНАНИЕ
I награда - Надежда Александрова (ЮЗУ "Неофит Рилски") с тема на доклада: "Богословската лексика в "Слово за Преображение" от Йоан Екзарх";
II награда - Sonila Gruja, Xhuljana Rama, Adela Kapllani (Университет в Тирана) с тема на доклада: "Turkish cuisine in the Balkans";
II награда - Ирена Трендафилова (ЮЗУ "Неофит Рилски") с тема на доклада: "Стилистични особености на "Канона за св. ап. Андрей" от св. Наум Охридски";
III награда - Александра Клечорова (ЮЗУ "Неофит Рилски") с тема на доклада: "Сравнение на заглавията в новинарските сайтове и в пресата";
III награда - Веселина Шимова и Фатиме Реванска (ЮЗУ "Неофит Рилски") с тема на доклада: "Наблюдения над реторическите похвати в словата на Петър Черноризец"; 
ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
I награда - Artemisa Myrtaj (Университет в Тирана) с тема на доклада: "Творчеството на албанския писател Исмаил Кадаре в България";
II награда - Emisa Rista (Университет в Тирана) с тема на доклада: "General aspects of the Albanian national renaissance and its main literary figures";
II награда - Алевтина Минчева (ЮЗУ "Неофит Рилски") с тема на доклада: "Вампирът на постмодернистичния Пелевин в "Empire V"";
III награда - Тин Джан (СУ "Св. Климент Охридски") с тема на доклада: "Virtue is fairer than beauty".